Minimum afstanden

Minimum afstanden voor het plaatsen van een

bovengrondse of ondergrondse propaangastank van

maximaal 3.000L

Minimum wettelijke veiligheidsafstanden volgens Vlarem II:

  • 5m van elk raam, deur, poort, opening, ventilatie of afvoer in een gebouw,
  • 5m van elk gebouw in brandbare materialen zoals tuinhuis in hout,
  • 3m van elke rioollijn van een andere eigendom of van een openbare weg,
  • 1m van een onbrandbare muur of scherm( 2m hoogte, beton 10cm of baksteen 15cm)
  • 1m vrij ruimte houden rondom de gastank. Deze afstanden worden gemeten in rechte lijn vanaf het dichtste punt van de houder.
    Voor ondergrondse houders worden de afstanden gemeten vanaf de rand van het deksel
    waaronder de toebehoren zoals gaskraan, vulmond, veiligheidsklep … zich bevinden.